Privacy

Privacyverklaring Gehandicapten ParkeerApp (GPA)

 

Versie: 8 april 2020

 

Uw privacy is belangrijk voor ons

De privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening: het verkrijgen van parkeerrechten en verstrekken van (parkeer gerelateerde) informatie. De term 'persoonsgegevens' verwijst naar gegevens waaronder naam, kenteken, telefoonnummer, e-mail, enz.. Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacybeleid onderhevig is aan aanpassingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 

Het Centraal InkoopBureau (CIB) verwerkt uw persoonsgegevens voor het verkrijgen van parkeerrechten en verstrekken van (parkeer gerelateerde) informatie. De grondslag voor de verwerking is de toestemming van de accounthouder (aanvrager) / de door de accounthouder genodigde voor het verwerken van zijn/ haar gegevens. De accounthouder kan te allen tijde zijn/ haar verleende toestemming intrekken door een mail te sturen naar gpa@cib.nl onder vermelding van “intrekken toestemming”. De genodigde kan te allen tijde zijn/ haar verleende toestemming intrekken door de App te verwijderen van zijn/ haar mobiele telefoon/ tablet.

De accounthouder kan personen uitnodigen om namens hem/ haar een parkeertransactie te doen. Ook voor deze genodigden is deze privacyverklaring van toepassing.

 

Uitwisseling van gegevens

Uw gegevens worden ten behoeve van de dienstverlening gedeeld met:

  • gemeente(n) ten behoeve van de validatie van uw registratie;
  • Het Nationaal Parkeer Register (NPR) van de Rijksdienst voor het Wegverkeer voor het verlenen van parkeerrechten;
  • Personen die de accounthouder uitnodigt om namens hem/ haar een parkeertransactie te doen.

 

Verder is CIB wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien deze een verzoek voor informatie geven. Vanzelfsprekend zullen we informatie alleen met instanties delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechterlijke uitspraak.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het CIB heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft te beveiligen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het CIB bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking:

  • Het CIB behoudt persoonsgegevens tot 3 maanden na het einde van de dienst, waarbij alle persoonsgegevens na deze periode worden vernietigd.
  • Parkeertransacties worden na 6 maanden vernietigd.
  • Financiële gegevens - zoals facturen - worden bewaard volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in een datacenter in Nederland. Ons klantcontactcentrum is gevestigd op ons kantoor in Nederland.

 

Nieuwsbrief

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Wij hanteren een strikt "opt-in" beleid. Dat betekent dat we geen nieuwsbrieven zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen en niet verkocht aan derden.

Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u dit doen door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Zodra we uw afmelding ontvangen, zullen we dit zo spoedig mogelijk verwerken.

Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze klanten te communiceren via e-mail, ongeacht of de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze diensten of (technische) problemen. Deze berichten worden verzonden via gpa@cib.nl. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan, is het niet mogelijk om u voor deze dienst af te melden.

 

Uw privacyrechten

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten, waaronder: inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Indien u hier een beroep op wilt doen of vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:

 

Centraal InkoopBureau

Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 330

2700 AH Zoetermeer

lubeck@cib.nl

 

 

Heeft U nog vragen?

Neem contact op met:

 

CIB

Postbus 330

2700 AH Zoetermeer

gpa@cib.nl

 

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een privacy gerelateerde klacht over de CIB dienstverlening in te dienen zoals beschreven in deze privacy verklaring. Dat kan online, of bel 088-1805 250.